Ameli bozulan her topluluk mescidlerini süslemeye yönelmiştir. hadisi

(Bölümün numarası 4; Page No. 431) (8820) no'lu fetva: Soru 1: İktidau's-Sırati'l-Mustakim li-Muhalefeti Ashabi'l-Cehim adlı kitabın 296. sahifesinde şöyle bir hadis geçmektedir: Ameli bozulan her topluluk mescidlerini süslemeye yönelmiştir. Bu hadisin sıhhat açısından durumu nedir?


Cevap 1: Bu hadisi; İbn Mâce İbni Ömer yoluyla Resulullah'tan (s.a.v.) rivayet etmiştir, ancak hadis zayıftır. Çünkü senedinde Cübara b. el-Muğallis bulunmaktadır ki bu kişi zayıf birisidir. Başarı Allah'tandır.Peygamberimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.Tags: