Amcanın ve dayının hanımı evlenilmesi haram olan hanımlardan değildir

(Bölümün numarası 17; Page No. 433) (17366) no'lu fetva: Soru: Bazı kırsal kesimlerde gerçekten kötü bir adet/alışkanlık yayıldı. Onlar İslamın hükümlerinden ciddi bir şekilde habersizler. Öyle ki; onların çoğu amcalarının ve dayılarının eşleri kendilerine haram olmalarına rağmen onları öpüyorlar. Onlara göre bu hareketleri adeta mübah oldu. Soru şudur: Amcanın veya dayının eşi, öpmenin ve halvetin (başbaşa kalmanın) caiz olduğu, evlenilmesi haram olan kadınlardan olur mu? İnsanların çoğunun yaptığı, kardeşinin hanımıyla halvet/başbaşa kalma hakkında sizin düşünceniz nedir? Onları kuşatan bu durumla ilgili fetva vermenizi rica ediyorum.


Cevap: Birinci olarak; amcanın ve dayının eşleri, yeğenlerine evlenme engeli oluşturmaz. Onları öpme bir tarafa, onlarla halvet/başbaşa bulunma ve tokalaşma dahi caiz değildir. Amca ve dayıların eşlerinin yeğenlerine karşı örtünmeleri gerekir. Bu eşlerin, (fitneden emin olmak kaydıyla) tokalaşmadan, kendilerine verilen selamı almalarında bir sakınca yoktur.İkinci olarak: Bir kimsenin kardeşinin hanımı kendisi için evlenme engeli oluşturmaz. Bu sebeple kardeşinin hanımının, onun yanında örtünmesi/görünmemesi/gizlenmesi gerekir. Erkeğin kardeşinin hanımıyla başbaşa kalması caiz değildir. Bu durum, mahremi olmadan bir kimsenin, kadının evine girmesi gibidir. Peygamber (s.a.v.) buyurmuştur ki Kadınların yanına girmekten sakının. Bunun üzerine bir adam şöyle dedi: Kocanın erkek kardeşi hakkında ne dersiniz? Şöyle buyurdu: Kocanın erkek kardeşi (onunla halvet) ölüm demektir. Hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. "El-Hamv" kelimesi, erkeğin akrabaları demektir. Erkeğin kardeşi, kardeşinin oğlu, amcasının oğlu gibi... (Bölümün numarası 17; Page No. 434)  Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e âşlsine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: