Allahtan başkasına yemin etmek, "Allah ve sen dilersen", "Benim için bir Allah bir de sen varsın" ve benzeri sözler sarfetmek

(Bölümün numarası 1; Page No. 338) Boş sayfa (Bölümün numarası 1; Page No. 339)  ALLAH 'TAN BAŞKASI ADINA YEMİN ETMEK (Bölümün numarası 1; Page No. 340) (436) Numaralı fetva Soru: Benimle bazı arkadaşlar arasında Allah'tan başkasına yemin içmenin caiz olmadığı konusunda, aşağıdaki gibi bir tartışma yaşandı:Ben, çocukken aldığım eğitime dayanarak diyorum ki: Allah'tan başkasına yemin etmek küçük şirktir, Şeyh Muhammed b. Abdü'l-Vehhab'ın kitabında açıklandığı gibi ki, o şöyle diyor: Küçük şirk; Allah'tan başkasına yemin etmek, kişinin " Benim için bir Allah bir de sen varsın", " Allah'a ve sana sığınıyorum" vb.. sözler sarfetmesidir. Arkadaş diyor ki: Kur'an'a yemin etmek caizdir , zira Allah'ın bir sıfatıdır. Bunu destekleyen bazı müçtehit kardeşlerimizin farklı cevapları oldu. Saygıdeğer fetva heyetinin bu konuda bizi aydınlatmasına ihtiyacımız var. Biz bu heyetin sahih hadisleri inceleyip araştırdığından eminiz. Bize fetva vermenizi rica ediyoruz. Allah ecrinizi versin!


Cevap: Allah'tan başkasına yemin, kişinin " " Allah ve sen dilersen", " Benim için bir Allah bir de sen varsın" vb. sözler sarfetmesine gelince; Yemin ettiği kişiyi, tıpkı Allah'ı tazim eder gibi kalben yücelterek yemin ederse bu, büyük şirktir. Eğer bilmiyorsa öğretilir, ısrar ederse, en başından beri bilen kişi gibi olur ki, her ikisi de büyük şirke düşmüşlerdir. Aynı şekilde: "Allah ve sen dilersen", "Allah ve sen olmasaydın" gibi sözler de aynıdır. (Bölümün numarası 1; Page No. 341) Bu şahsın, Allah'ın ortağı olduğuna, herşeyin Allah ve bu şahsın iradesiyle gerçekleştiğine inanıyorsa; eğer bilmiyorsa öğretilir, ısrar ederse, en baştan bilen gibi olur. Her ikisi de büyük şirke düşmüş müşriklerdir. Sadece diliyle Allah'tan başkasına yemin edip, kalbiyle yemin ettiği şeye veya kişiye tazim göstermezse, yine aynı şekilde, "Allah ve sen dilersen", "Allah ve sen olmasaydın" derse, eğer bilmiyorsa öğretilir, ısrar ederse başından beri bilen kişi gibidir, her ikisi de küçük şirke düşmüş olurlar. Bunun küçük şirk olması, müslümanın bu konuda gevşeklik gösterebileceği anlamına gelmez, zira küçük şirk, büyük şirkten sonra, büyük günahların en büyüğüdür. . İbn-i Mesud (radiyallahu anh) der ki: Allah adına yalan yere yemin etmem, başkası adına doğru yemin etmekten benim için daha sevimlidir. Yalan yere yemin içmek büyük günahlardandır. Buna rağmen İbn-i Mesud (r.a.) küçük şirki ondan büyük görmüştür. Meselenin sırrı şudur ki: Allah'tan başkası adına yemin, yemin edilen nesneyi yüceltmek anlamına gelir, olayın aslı budur. Kişinin: "Allah ve sen dilersen" ve benzeri sözler söylemesi ise, burdaki "ve" bağlacı kendisinden önceki isimle (Allah) sonraki ismi (sen) eşitlemiş oluyor. yani, "ve"nin öncesiyle sonrası eşittir demek oluyor.. Halbuki: O'nun benzeri hiçbir şey yoktur. (Bölümün numarası 1; Page No. 342) Kur'an'a yemin içmek ise, bu baptan değildir. Çünkü Kur'an Allah'ın kelamıdır, kelam Allah'ın bir sıfatıdır. Şer'i yemin, Allah'a veya isimlerine veya sıfatlarına yemin etmek demektir. (s.a.s.) dedi: Her kim, yemîn edecekse, ya Allah adına yemîn etsin, ya da sussun. . Buhari, Hz. Ömer'den rivayet etti. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: