Allaha ve sıfatlarına yemin etmek

(4950) Numaralı fetva Soru: Bir vatandaş var, Kur'an'a yemin etmenin caiz olduğunu iddia ediyor, kendisi de Kur'an'a yemin ediyor ve hiç umursamıyor, ona nasihat ettik ancak kabul etmedi. Bu konuda ki görüşünüz nedir?


Cevap: Allah'a ve sıfatlarına yemin içmek caizdir. Kur'an da Allah kelamı ve sıfatıdır, dolayısıyla onunla yemin caizdir. Eğer zikri geçen şahsın kastı, Allah'ın kelamına yemin ise, bu caizdir, yok Mushafın yaprak ve mürekkebi ise, bu caiz değildir. Zira yaprak ve mürekkep yaratılmıştır ve yaratılmışlara yemin caiz değildir. Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) buyuruyor: Her kim, yemîn edecekse, ya Allah adına yemîn etsin, ya da sussun. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: