Allah yaratıkları sadece ona ibadet edip ortak koşmamaları için yaratmıştır

(Bölümün numarası 1; Page No. 758) (6140) no'lu fetva: Soru: Ben (Kerala-Hindistan) hükümetin yüksek okulunda öğretmenim. Allah'ın yardımıyla hanif islam dinine hizmet vermekteyim. Maalesef şiddetli bir üzüntü ve kesin bir umutla hoş görünüze arz etmek isterim ki, âlimlerimiz arasında Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. ayetinin tefsirinde ihtilaf ettiler. Bir grup; Allah, cinleri ve insanları sadece ona ibadet etsinler diye yarattı, ondan başkasına ibadet etsinler diye değil. Eğer insanoğlu Allah'tan başkasına ibadet ederse helak olup Allahın ebedi azabını hak eder diyor. Ve diğer bir grup ise : Manasını Allah, insanları ve cinleri sadece ona ibadet etmeleri için yarattı. "Eğer insan ibadetten başka bir şey yaparsa" helak olup Allah'ın ebedi azabını hak eder diye açıklıyor. Bu iki sorudan çok teferruatlar çıkmaktadır. Açıklaması uzun süreceği için, sizden ricamız lütfen bize bu iki görüşten hangisi daha doğru ve haklı olduğunu açıklamanızdır?


Cevap:Allah kullarını sadece ona ortak koşmadan ibadet etmeleri için yaratmıştır. Ondan başkasına ibadet etmelerinin caiz olmadığı gibi, onla beraber başkalarına da ibadet etmeleri caiz değildir. İnsanın Allah'a ortak koşmadan sadece ona ibadet etmesine çelişki göstermeyen işlerle meşgul olmasında bir sakınca yoktur. Bu ticaret sanayi tarım olabilir, bunda bir beis yoktur ve böylece birinci görüşün sahih olduğu bilinmektedir. İkinci görüş ise yanlış olup, ilim ehlinden kimse böyle bir şey dile getirmemiştir. Bununla beraber sana nasihatımız Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. (Bölümün numarası 1; Page No. 759) ayetinin tefsirini İbn Cerir et-Taberi, İbn Kesir ve bunlara benzer sünnete ittibasıyla tanınmış kitaplardan okumandır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: