Allah ve resulü'ne söven bir kimsenin kestiği hayvandan yemek

Dördüncü soru (9407) no'lu fetvadan: Soru 4: İslam adına hiçbir şey bilmeyen, Kur'an-ı Kerim okumayan ya da Kur'an-ı Kerim'den bir ayet dahi bilmeyen, namaz kılmayan ve oruç tutmayan bir takım insanların İslam'a ve İslam peygamberine sövdüklerini görürsün. Hatta bu insanlar günde 20 defa Allah'a söverler ama tüm bunlara rağmen "Ben Müslüman oğlu Müslüman'ım" derler ve kelime-i şehadet getirirler. Yaşadığımız toplum içerisindeki insanların geneli bu durumda olduğu gerçeği gözönünde bulundurularak, onların kestikleri hayvanlardan yememiz caiz midir?


Cevap 4: Öncelikle, Farz oluşunu inkar ederek namazı terk etmek, alimlerin ittifakıyla küfürdür. Önemsememe ve tenbellikten dolayı namaz kılmamak ise, alimlerin tercih edilen iki görüşünden birisine göre küfürdür. (Bölümün numarası 2; Page No. 18)  İkinci olarak: Allah'a, peygamberine ve İslam dinine sövmek büyük küfür ve dinden çıkmak demektir. Dolayısıyla bu kimseden tövbe etmesi istenir, Şayet tevbe ederse ne a'la, ama tevbe etmezse, peygamberin şu sözünden dolayı devlet liderinin bu kimseyi öldürmesi gereklidir. Kim dinini değiştirirse onu öldürün. İmam Buhari bu hadisi sahihinde rivayet etmiştir. Üçüncü olarak: Mürted kimse tevbe etmediği sürece kestiği hayvanın eti yenmez. Eğer nasuh (kesin) bir tevbe ile Allah'a dönüş yaparsa, tevbe sonrası kestiği hayvanların eti yenebilir. Bu hüküm, kitab ehli olan yahudi ve hıristiyanların dışında bütün kafirler için geçerlidir. Bu kimseler, kelime-i şehadet getirseler bile, İslam'ı geçersiz kılan eylemlerde bulundukları için İslam alimlerinin ittifakıyla kelime-i şehadetin faydası olmaz. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: