Allah teala'nın yedi yer ve yedi göğü yaratması

(Bölümün numarası 1; Page No. 63) (8805) Numaralı fetva Soru: Kuran-ı Kerimde veya Peygamber efendimizden yapılan rivayetlerde yedi yeryüzü ifadesi geçiyor mu? Bu konuda aramızda ihtilaf var. Kuran'ın hangi suresinde veya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hangi hadisinde? Allah sizi hayırla ödüllendirsin!


Cevap: Kur'an-ı Kerimde, Cenab-ı Allahın yedi göğü yarattığı gibi, yedi yeri de yarattığı geçmektedir. Allah teala buyuruyor ki: Allah, yedi kat göğü ve yerden bir o kadarını yaratandır. Ferman bunlar arasından inip durmaktadır ki, böylece Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve her şeyi ilmiyle kuşattığını bilesiniz. Yine sahih hadiste yerin yedi tane olduğu geçmektedir. Buhari ve Müslim'in Said bin Zeyd radiyallahu anh'tan yapmış oldukları bir rivayette, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: Kim bir karış mikdarı bir yere haksız olarak zulümle sahip olursa, o yerin yedi katı boynuna geçirilir Buhari ve Müslimde Hz. Aişe'den de benzer bir rivayet vardır.Başarı Allah'tandır! Salat ü selam Peygamberimiz Muhammed, âl ve ashabına olsun!


Tags: