Allah Te'âlâ'nın "iman etmedikçe putperest kadınlarla evlenmeyin" ayetinde zikredilen şirk, Tîcaniyye gibi bazı tarikatlara tabi olan müslümanlara da

(2229) no'lu fetvanın ikinci sorusu: Soru 2: Şu: İman etmedikçe putperest kadınlarla evlenmeyin. ayet-i kerimesinde zikredilen şirk, Ticaniyye ve Kadiriyye gibi bazı tarikatlara tabi olan, bedenlerine Kur'ân'dan muskalar asan ve putperest adetleri olup islama tabi olan müslümanlara da şamil midir?


Cevap 2: Ayette zikredilen şirk, Allah'tan başka cinler, ölüler ve gaibte olanlardan yardım isteyen kimselere ve fayda ve şifa umarak Kur'aân'dan başka muska takan kimselere şamildir. Ayrıca bu şirk, bir fayda beklemek ve bir zararı kaldırmak ümidiyle, onlar adına adakta bulunmak ve onlara kurban ve diğer yakınlaştırıcı şeyler takdim etmek ve onlara yalvarmak, onlara dokunmak ve kabirlerinin etrafında dönmek suretiyle, ilk cahiliye ehlinin Allah'tan başkasına takarrup adetleri gibi putperest adetleri bulunan kimselere de şamildir. Kim bunları yaparsa, ayette zikredilen müşrik erkek ve kadınların umumi manasının içine dahildir ve halis bir imanla iman etmedikçe ve zikredilen şirke götüren bid'atlardan ve imanı gideren benzeri şeylerden tevbe etmedikçe, onlarla mü'mine kadınları nikahlamamız helal olmaz. Ayrıca müminin, ondan vazgeçip tamamen ayrılmadıkça, şirke götüren bid'atlar işleyen bid'atçı kadınlarla evlenmeleri caiz değildir.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.Tags: