Allah'tan başkasindan yardim isteme ve medet ummanin meşruiyeti

Üçüncü soru, (7308) rakamlı fetvadan: Soru 3 : Tasavvuf ehli, salih zatlardan yardım ve medet ummalarının mecazen olduğunu, asıl medet umulanın Allah (c.c.) olduğunu söylüyorlar. Bunlara nasıl cevap verilebilir? Ve salihlerden medet ummalarına delil olarak ta şu ayet-i kerimeyi gösteriyorlar : attığın zaman da sen atmadın, v.d. Bunlara nasıl cevap verilebilir?


Cevap 3 : Öncelikle : Allah'tan başkasından - ölüler, putlar, gaipler(hazır bulunmayan) vs - yardım ve medet dilemek Allah'a şirktir. Aynı şekilde, Allah'tan başkasının güç yetiremeyeceği bir konuda dirilerden yardım ve medet dilemek te büyük şirktir, kişiyi islam dairesinden çıkarır. İkinci olarak : Allah'tan başkasından yardım ve medet ummaya delil olarak şu ayeti : attığın zaman da sen atmadın, fakat Allah attı (onu). göstermek geçersizdir. Bu ayette anlatılmak istenen şudur : Bedir savaşında, kafirlerin çokluğu ve savaş meydanına yayılmış bir şekilde bulunmaları ve senin elinde de çok az sayıda taş bulunmasına rağmen, attığın taşların kafirlerin gözlerine isabet etmesi senden değildir, bilakis, Cenab-ı Allah kudret-i sübhaniyesiyle o taşları o kafirlere ulaştırmış ve gözlerine isabet ettirmiştir. Bu ayette Allah'tan başkasından yardım dilemeye dair bir şey yoktur, sebeplere - zayıf bile olsalar - sarılma vardır ki burda taş fırlatmadır. Sebeplere sarılmakla yetinmeyip Allah'a dua ve niyazda bulunmak ve neticeyi Allah'ın lutfu ve yüce kudretine bağlamak gerekir. Nitekim Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de bir taraftan taş fırlatırken öte yandan Allah'a - salihlere değil - dua ediyor, düşmanlarına karşı yardım diliyordu. Başarı Allah'tandır!Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.),âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: