Allah'tan başkasina dua etmek büyük şirktir

Altıncı soru, (6009) rakamlı fetvadan: Soru 6: Babam, vefat etmiş bir şeyhe inanıyor, bu kişi veli olarak biliniyor, babam onunla tevessül (aracı kılma) ediyor, duasında onu Allaha ortak koşuyor ve mesela : Ya Rabbi, Ya seyyidi Abdüsselam diyor. Babam namaz kılan, oruç tutan, zekat veren biri olmasına rağmen İslamın bu konudaki hükmü nedir?


Cevap 6: Ölülere, gaip kişilere, -ister nebi, ister veli veya başkası olsun- ister tek başına, ister Allahla beraber olsun, dua etmek büyük şirktir. Namaz da kılsa, oruç da tutsa, zekat ta verse durum değişmez. Allah teala buyuruyor : Allah'ı bırakıp da sana fayda veya zarar vermeyecek şeylere tapma. Eğer bunu yaparsan, o takdirde mutlaka sen zalimlerden olursun. Ve yine buyuruyor : İşte (bütün bunları yapan) Rabbiniz Allah'tır. Mülk O'nundur. O'nu bırakıp da kendilerine taptıklarınız ise, bir çekirdek kabuğuna bile sahip değillerdir.(13)Eğer onları (putları) çağırırsanız, sizin çağırmanızı işitmezler. Faraza işitseler bile, size cevap veremezler. Kıyamet günü de sizin ortak koşmanızı reddederler. (Bu gerçeği) sana, her şeyden haberi olan (Allah) gibi hiç kimse haber veremez. (Bölümün numarası 1; Page No. 143) Bu anlamda ayetler çokturBaşarı Allah'tandır!Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.),âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: