Allah'tan başkasıyla tevessül ve kabirlere (fayda amacıyla) el-yüz sürmek

Birinci soru (6310) numaralı fetvadan: Soru 1: Okuma yazma bilmeyen bir kimse, la ilahe illallah Muhammed Rasulullah dese, sonrasında Allah teala dışında biriyle tevessül edip şöyle dese: Meded Ya Bedevi! veya Ya Hüseyin! veya Allah dışındakilere adak adar ve teberrük amacıyla kabirlere elini veya bir eşyasını sürterse o kimse küçük değil büyük şirke düşmüş olur. Onun hakkında: O müşriktir, dememiz caiz midir? Yoksa o tevhid inancını bilmiyor cahildir diye küfrüne hüküm vermiyceğiz mi? Ve Onun ardında namaz kılınır mı, nikahı caiz mi, kestiği yenir mi? Çünkü keserken Besmele çekip Allah'ı anıyor. Siz muhterem efendimizden cevap rica ediyorum. Allah sizi muvaffak eylesin.


Cevap 1: Allah'tan başkasına dua etmek en büyük şirktir. Allah teala diyor ki: Her kim Allah ile birlikte diğer bir tanrıya taparsa, -ki bu hususla ilgili hiçbir delili yoktur- o kimsenin hesabı ancak Rabbinin nezdindedir. Şurası muhakkak ki kafirler iflah olmaz. Ve şanı yüce Allah dedi ki: Allah'ı bırakıp da sana fayda veya zarar vermeyecek şeylere tapma. Eğer bunu yaparsan, o takdirde mutlaka sen zalimlerden olursun. (Bölümün numarası 1; Page No. 144) Tevessül: Tevessülün şirk olanı vardır, haram kılınmış bidat olanı vardır. Hepsi de yasaklanmıştır. Kabirlere el-yüz sürmek suretiyle yapılan tevessül haram kılınmış şirktir. Kim şirk cinsi bir hataya düşerse, kendisine bu hüküm delilleriyle açıklanır. Tövbe ederse bunun için Allah'a hamd ederiz. Şirk amelinde ısrar ederse bu durumda küfrüne karar verilir. Müşrik kimsenin arkasında namaz kılınmaz, onunla nikah olmaz, besmele çekip Allah'ı zikretse de kestiği yenilmez.Başarı Allah'tandır!Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.),âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: