Allah'tan başkasına yemin etmek

(Bölümün numarası 1; Page No. 352) (4767) no'lu fetva: Soru: Riyad'daki postacılık lisesi şöyle bir ibareye muttali oldu: İzci andı: Allah'a, vatana ve krala karşı görevimi yapmak için çaba harcayacağıma ve her zaman insanlara yardım edeceğime ve izci türesine uyacağıma şerefim üzerine söz veriyorum." Bu, Arap İzcilik Komisyonu Genel Sekreterliğince yayımlanan izcilik kitapçığındadır. Yukarıda zikredilen ibareyi içine alan 23. sayfa ve onun bir fotokapisini zat-ı âliniz için yazının ekine koyduk. Şeri fetvaya göre onu kabul edebilmemiz veya değiştirebilmemiz için, onu inceleme lutfunda bulunmanızı ve bu izcilik yemininin doğruluk boyutunu bize bildirmenizi umuyoruz. Bu münasebetle, size şükranlarımızı ve takdirlerimizi arz eder, bu hanif İslam dinine yaptığınız hizmetinizden dolayı saygılamızı sunuyoruz. Allah hepimizi doğru yola hidayet etsin.


Cevap: Birinci olarak: Allah'tan başka baba, lider, şeref, mertebe, makam ve benzeri şeylere yemin etmek haramdır. Zira Peygamber'in (s.a.v.) şöyle buyurduğu rivayet olunmuştur: Kim, yemin edecek olursa, ya Allah'a yemin etsin, ya da sussun. Hadis müttefekun aleyhtir: Yine şöyle buyurmuştur: Kim yemin edecek olursa, ancak Allah'a yemin etsin . Hadisi Nesai rivayet etmiştir. Yine şöyle buyurmuştur: Allah'tan başkasına yemin eden şirke düşmüştür. (Bölümün numarası 1; Page No. 353) İkinci olarak: Müslümanın, onlarla çalışmak üzere söz vermede, vatan, kral ve lider gibi, Allah'la başkası arasını eşit tutması gerekmez. Bilakis şöyle demesi gerekir: Allah'a söz veriyorum ki, tek olan Allah'a karşı görevimi yapmak için çaba harcayacağım, sonra vatanıma hizmet edeceğim, müslümanlara yardım edeceğim ve Allah Te'âlâ'nın dinine aykırı olmayan izcilik türelerine göre hareket edeceğim.Üçüncü olarak: İnsanın amelinin, Allah Te'âlâ'nın dini üzere olması gerekir. Bir devletin, bir grubun yahut beşerden bir topluluğun kanununa göre amel etmek üzere kendisine söz vermesi, hiç bir şekilde caiz değildir.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: