Allah'tan başkasına secde etmek ve kurban kesmek şirktir

Dördüncü soru(4360) numaralı fetvadan: (Bölümün numarası 1; Page No. 336) Soru 4: Allah'ın yaratan ve rızık veren olduğuna, Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)'in onun rasulü olduğuna şehadet eden ve sadece namaz kılan bir kişi, şeyhine secde etse, Allah'tan başkası için kesse bile müslüman sayılır mı sayılmaz mı?


Cevap 4: Allah'tan başkasına secde etmek şirktir. Allah'tan başkası için kesmek te şirktir. Kendisine hükümler açıklandıktan sonra hala Allah'tan başkasına secde etme ve kurban kesmeye devam eden müşrik kafirdir, Allah ne nafile ne farz hiçbir şeyini kabul etmez. Çünkü müşrikin amelleri kabul olunmaz, o halde ölse affı da yoktur. Allah teala buyuruyor: Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; bundan başkasını, (günahları) dilediği kimse için bağışlar. Yine: (Biliniz ki) kim Allah'a ortak koşarsa muhakkak Allah ona cenneti haram kılar; artık onun yeri ateştir ve zalimler için yardımcılar yoktur. Yine: Eğer onlar da Allah'a ortak koşsalardı yapmakta oldukları amelleri elbette boşa giderdi. Ancak ölmezden önce tevbe-i nasuh ile tevbe ederse Allah affeder. Allah sübhanehu buyuruyor: De ki: Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin! Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. İslam alimleri bu ayetin tevbekarlar hakkında nazil olduğunda icma ettiler. Nisa suresine gelince ki şöyledir: Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; bundan başkasını, (günahları) dilediği kimse için bağışlar. Bu, tevbe etmeyip (Bölümün numarası 1; Page No. 337)  küfür ve isyan üzere ölenlerle ilgilidir. Allah'tan selamet dileriz.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: