Allah'tan başkasına secde etmek

(Bölümün numarası 1; Page No. 333)  Allah'tan başkasına secde etmek (Bölümün numarası 1; Page No. 334) İkinci soru(4400)numaralı fetvadan: Soru: Şöyle diyenler var: Rasul-i ekremin peygamberliğini kabul edip, namazda kıbleye yönelenleri, şeyhine secde etse dahi tekfir edemez, müşrik olarak isimlendiremeyiz. Hatta diyorlar ki: Müşriklerin, tevbe etmemeleri halinde ebediyen yanacaklarını söyleyen Muhammed b. Abdulvehhab hata etmiş, yanılmıştır . Bu ümmetin müşrikleri azap gördükten sonra cennete gireceklerdir , ümmet-i Muhammed ebedi azap görmeyecektir.


Cevap: Efendimiz Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)'in nübüvvetine ve getirmiş olduğu şer'i şerife iman ettikten sonra, Allah'tan başka bir varlığa-veli, türbe, şeyh- secde eden, kafir, mürted, Allah'a ibadette şirk koşmuş olur. Secde ederken kelime-i şehadet getirse bile... Zira Allah'tan başkasına secde etmekle, söylediklerine ters düşmektedir. Ancak cehaletinden ötürü mazur görülebilir ve kendisine bilgi verilip, deliller gösterilmedikçe ve üç günlük mühlet zarfında nefsiyle muhasebe yapıp tevbe etme fırsatı verilmedikçe, cezalandırılmaz. Kendisine beyan edildikten sonra da Allah'tan başkasına secde etmekte ısrar ederse irtidadından ötürü öldürülür. Peygamber (s.a.s.) buyuruyor: Kim dinini değiştirirse onu öldürün. İmam Buhari "Sahih"inde İbn Abbas (radiyallahu anhuma)'dan rivayet etti. Açıklama ve delil gösterme, cezalandırmadan önce mühlet verme amacıyladır, açıklamadan sonra kafir olarak isimlendirmek için değil.. Çünkü o Allah'tan başkasına secde etmesi, veya adak adaması, veya Allah'tan başkası için kurban kesmesiyle beraber kafir olarak isimlendirilir. Kitap ve sünnet şirk üzere ölenin affedilmeyeceğini ve ebediyyen azap göreceğini gösteriyor. Allah teala buyuruyor: Allah, kendisine ortak koşulmasını asla bağışlamaz; bundan başkasını, (günahları) dilediği kimse için bağışlar. Yine: Allah'a ortak koşanlar, kendilerinin kafirliğine bizzat kendileri şahitlik ederlerken, Allah'ın mescitlerini imar etme selâhiyetleri yoktur. Onların bütün işleri boşa gitmiştir. Ve onlar ateşte ebedi kalacaklardır. Başarı Allah'tandır! Salat ü selam efendimiz Muhammed (s.a.v.) ve âl ü ashabına olsun!


Tags: