Allah'tan başkasına dua eden kimsenin arkasında namaz kılmak

(4357) no'lu fetva: (Bölümün numarası 1; Page No. 757) Soru: Evliyalarına kurbanlar kesip dualar eden, onlara adaklar adayan, kabirleri etrafında tavaflar yapan ve bu kabirlere ziyaret yolculukları yapan ama İslama mensup olup hem de şirk koşan imamlardan birisinin arkasında cemaat olan kimsenin namazının hükmünü sormuştum. Çünkü bu soru bazı İslam ülkelerini gezmemiz esnasında bize çoğunlukla sorulan genel sorulardandır. Bu soru bu sene Sudan'ı ziyaretim esnasında Sudan'da Sünnet Dostaları adlı bir grup tarafından tekrar edildi . Bu soruyu fetva komisyonuna arzetmek ve detaylı olarak cevap verilmek üzere size yazmamızdan ve bunun yayınlanmasından memnun olursunuz. Ben bunu şahsınıza hatırlatmak üzere bize tafsilatlı olarak yazmanızı ve cevap vermenizi isteyerek size yazıyorum. Allah çalışmalarınızın karşılığını versin ve sevabınızı artırsın.


Cevap: Allah'tan başkası adına adak adayan, veya Allah'tan başkası adına kurban kesen, sıradan sebeplere bağlı olarak hastayı iyileştirsin veya çocuğu dünyaya gelsin diye dua etmek bir sıkıntıyı gidersin diye gaip (orada olmayan) bir kimseye veya belayı defetsin diye bir ölüye çağrıda bulunmak gibi Allah'tan başkasına dua eden, ya da kabirleri tavaf eden, ya da bu hususlardan birisini icra etmek üzere yada put (v.b.) cansız varlıklardan yardım istemek üzere yolculuk yapan kimse büyük şirke düşmüş müşrik birisidir. Onun kendi namazı bile sahih (geçerli) olmaz. Namazda onu imam edinmek de caiz değildir. Şirkinden dolayı arkasında namaz kılmak da sahih olmaz.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: