Allah'tan başkasına adak adamak

(Bölümün numarası 1; Page No. 183) Üçüncü soru (3863) no'lu fetvadan: Soru 3: Allah'tan başkasına adak adamanın hükmü nedir?


Cevap 3: Allah'tan başkasına adak şirktir. Bu adak, kendisine adak adananı yüceltmek ve ona yakınlık isteği içermektedir. Adanan şey taat cinsindense onu yerine getirmek, ona ibadet etmek anlamındadır. İbadet ise çok sayıda delillerin mucibince yanlızca Allah'a yapılır. Bu delillerden biri Allah tealanın sözüdür: Senden önce hiçbir resûl göndermedik ki ona: "Benden başka İlâh yoktur; şu halde bana kulluk edin" diye vahyetmiş olmayalım. Neticesi, Allah'tan başkasına ibadet şirktir. Başarı Allah'tandır! Allah Peygamberimiz Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: