Allah'tan başkasının kainatta tasarrufta bulunduğuna inanan kafirdir

(Bölümün numarası 1; Page No. 57)  Allah’ı tevhid etmek. (Bölümün numarası 1; Page No. 58)  Kainatta tasarruf Birinci soru, ( 9272 ) rakamlı fetvadan: Soru 1: Kainatta Allah'tan başka bir varlığın tasarrufta (her türlü fiil, yaratma ve yönetme) bulunduğuna inanan kafir midir?


Cevap 1: Buna inanan kafirdir, çünkü o Allah'a rububiyyetinde ortak koşmuştur. Hatta bu kişi, Allah'a uluhiyyetinde ortak koşan müşriklerden daha kafirdir.Başarı Allah'tandır! Allah'ın salat ve selamı Peygamberimiz Muhammed (s.a.v.) âl ve ashabına olsun!


Tags: