Allah'tan başkası adına adakta bulunulan mubah yemekler yahut henüz kesilmemiş yenmesi mubah olan hayvan

İkinci soru, (4299) no'lu fetvadan: Soru 2: Allah'tan başkası adına adakta bulunmak batıldır, geçerli olmaz. Etini fakirlere infak etmek ve onların inancına göre sevabının şeyhin ruhuna ulaşması için -ki, bundan dolayı şeyh yanında, adakta bulunana bereket olmaktadır- bir insan, şeyh Muhyiddin veya Abdülkadir Geylani adına bir koyun adakta bulunsa, buna benzer adaklar geçerli olur mu? Eğer geçerli olmazsa, bu adakta bulunulan koyunun etini yemek helal olur mu? Bu adak, şu ayetin manasına dahil olur mu?: (Bölümün numarası 1; Page No. 185)  Allah'tan başkası adına boğazlanan. Çünkü adak yapılan hayvan temiz bir hayvandır ve batıl adak sebebiyle bu haram olur mu?.


Cevap 2: Birinci olarak: Allah adına adak ve Allah adına boğazlama, ibadetlerden bir ibadet olup, ondan herhangi bir şeyin Allah Te'âlâ'dan başkası adına değiştirmek caiz değildir. Kim Allah'tan başkası adına adakta bulunur yahut Allah'tan başkası adına boğazlarsa, Allah'la birlikte ibadetinde başkasını ortak koşmuş olur. Adakta bulunan yahut ölü için boğazlayan kimse, bunun fayda yahut zarar vereceğine inanıyorsa, bunun günahı daha büyük ve şiddetli olur. Çünkü bu, uluhiyette şirkle birlikte rububiyette de şirk olmuş olur.İkinci olarak: Allah'tan başkası adına adak, geçerli olmayıp, bilakis batıl olur. Allah'tan başkası adına adakta bulunulan mubah yemekler yahut henüz kesilmemiş yenmesi mubah olan hayvan, sahibinin malıdır. Allah'tan başkası adına keserse bir leş olur, ona ve diğerlerine yemesi haram olur. Bu, zikredilen ayetin umumi manasına dahildir.Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: