Allah'tan başka evliya ve salihlere dua ve gaybı bilme iddiası

Dördüncü soru, (5476) no'lu fetvadan: (Bölümün numarası 1; Page No. 140) Soru 4: Burada salih yahut salihlerden olduğu iddia edilen bir adam var. Bu adam hayatta ve insanlar son derece saygı duyuyorlar. Her sene yahut yıl dönümünde onun için kabilelerin her bir erkeği tarafından özel yemek merasimi düzenliyorlar. Adam gelip: "Efendim, teberrüken akşam yemeğiniz benim yanımda olacak" der. Bir başkası: "Efendim, kahvaltınız benim yanımda olacak" der. Davet yemeği ise, bir yahut iki hayvan kesmek suretiyle oluyor. Yemeğe, aynı gece yahut gündüz erkeklerden 50 yahut 60 kişi katılıyor, eğer yemek gece veriliyorsa zikir de yapılıyor. Velhasıl, davetin masrafı, davet sahibi adama yaklaşık 100 cüneyh'e maloluyor. Veli zat oradan ayrılınca, davet sahibi adam ona gider ve ona 50 yahut 20 cüneyh'ten az olmamak üzere para verir. Her sene zengin insanlar yanında durum budur. O kimse, Allah yanındaki hatırı ve saygısı sebebiyle talepte bulunan kimseyi gaipten bilir. (Bölümün numarası 1; Page No. 141) Örnek olarak: Onun salih bir adam olduğuna kalben inanan adam yürürken bir sıkıntıyla karşılaşır ve şöyle der: Efendim, Allah yanındaki hatırın ve saygın hürmetine, dünya sıkıntılarından sıkıntılarımı gider. (hastalık, yol yahut gece karanlık korkusu ve benzeri.) Ona dua ettikten sonar şöyle der: Efendim, her hangi bir şekilde eğer hastalığımı iyileştirirsen yahut korkumu giderirsen sana beş cüneyh vereceğim. Bütün bunları gaipten (yanında olmadığı halde) söylüyor. Salih adamla karşılaştıktan sonra ona: "Al sana bir cüneyh" der. Salih adam der ki: Sıkıntılı anında bana söz vermiş olduğun beş cüneyhi ver. Sıkıntıya düşen o adam, bu duruma hayret eder. Bütün bunlar gaipte gerçekleşiyor. Bu durum, mezkur adam hakkında, salih adamın müjdesine delalet eder mi? Yoksa bu, nehyedilen medyumların gaipten haber verdikleri işlerinden midir?. Bununla birlikte sizden, bu durumun doğruluğuna yahut nehyine delalet eden bir açıklama istiyoruz.


Cevap 4: Birinci olarak: Bir zararı önleme yahut bir hastayı şifaya kavuşturma yahut korkulan yolun emin kılınması için, Allah'tan başka evliya ve salihlere dua etmek, İslam'dan çıkaran en büyük şirktir Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Mescitler şüphesiz Allah'ındır. O halde, Allah ile birlikte kimseye yalvarmayın (ve kulluk etmeyin). Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Allah'ı bırakıp da sana fayda veya zarar vermeyecek şeylere tapma. Eğer bunu yaparsan, o takdirde mutlaka sen zalimlerden olursun. İkinci olarak: Gaybı bilme iddiası küfürdür. Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: De ki: Göklerde ve yerde, Allah'tan başka kimse gaybı bilmez. Üçüncü olarak: Bu velinin bereketi kastıyla Allah'tan başkası adına hayvan kesmek caiz değildir ve bunu yapan lanetlenmiştir. Hz. Peygamber'in (s.a.v.) şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Allahtan başkası adına boğazlayana Allah lanet etsin. Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: De ki: Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir.(162)O'nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emrolundu ve ben müslümanların ilkiyim. (Bölümün numarası 1; Page No. 142) Eğer kesme işi, kardeşlere ikram, onlara yedirme ve hayır yapma kastıyla olursa bunda bir beis yoktur.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine sallât ve selam etsin.


Tags: