"Allah nerede olduğunu" hadisi

(18362) Numaralı fetvanın ilk sorusu: Soru 1: Peygamber efendimizin (s.a.v.) cariyeye "Allah nerede" diye sordu. Cariye: "Semada" diye cevap verdi. Bu hadis sahih midir, zayıf mıdır? Allah'ın mekanı ile ilgili soruların hükmü nedir? Bu soruyla ilgili ayet ve hadislerin delillerini söylemenizi rica ediyorum.


Cevap 1: Nebi (s.a.v.)'in cariyeye sorduğu soru ile ilgili hadis: (Bölümün numarası 2; Page No. 354) Resulullah: “Allah nerede?” demiş; o: “gökte!” diye cevap vermiştir. Keza: “Ben kimim” diye sormuş. “Rasulullah’sın!” diye cevaplamıştır. Peygamber (s.a.v.): "Bunu âzad et, zira mü'minedir" Hadis sahihtir. Müslim, Ebu Davud ve Nesai hadisi Muaviye b. el-Hakem (R. anhu)'dan rivayet ettiler. Bu vb. hadisler, bu manadaki kitaptan ve sünnetten deliller Allah'ın yüce sıfatlarını ıspat etmektedir. Allah (c.c.) semadadır. Allah Te'âlâ'nın şöyle buyurduğu gibi: Gökte olandan emin mi oldunuz? Ayet. Semadan maksat yüceliktir. Allah (c.c.) herşeyin üzerindedir, yaratılmışların tavanı olan arşın üzerindedir. Allah sübhanehu'nun dediği gibi Rahman, Arş'a istivâ etmiştir. Ve Allah sübhanehu şöyle buyurmuştur: Şüphesiz ki Rabbiniz, gökleri ve yeri altı günde yaratan, sonra Arş'a istivâ eden,...Allah'tır. Nebi (s.a.v.)'in cariyeye sorusunda bununla yetinmesi, imanına hükmetmek içindir. Bu hadis, imanın ve şehadetin zahire göre olduğuna delildir. Nebi (s.a.v.) cariyenin zahir imanından haber verdi. O imanın üzerine zahiri hükümler verilir. Bu bir kimsenin zahiri olarak imanını söylemezse, onun müsemmadan (islam'dan) çıkacağına delildir. Bu sebeple Nebi (s.a.v.) münafıklar hakkında zahiriyle hareket etmiştir. Münafıklara diğer mü'minlere hükmettiği gibi hükmetmiştir. Onlardan birinin cenazesi getirilince namazını kılardı ve onların namazını kılmaktan kimseyi men etmedi. Ancak münafıklığı aşikar olarak bilinenler hariç. Aksi halde insanların kalplerinin yarılması ve sırlarının bilinmesi gerekir. Buna da hiçbir beşerin gücü yetmez. (Bölümün numarası 2; Page No. 355) Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashabına salât ve selam etsin.


Tags: