"Allah meleklere yeryüzünde bir halife yaratacağım." ayetindeki 'Halife'nin manası

(18720) Numaralı fetva: Soru : Sizden şu ayetin yorumunu açıklamanızı istiyoruz: Hatırla ki Rabbin meleklere: Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım, dedi. Sizden yukarıdaki ayetteki Halife kelimesini açıklamanızı ve Allah'ın şu ayeti ile nasıl bağdaştıracağımızı izah etmenizi istiyoruz: Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. (Bölümün numarası 3; Page No. 146) Benim Allah'ın insanı halife olarak yaratması ile onu kulluk yapması için yaratmasın arasında bir soru işareti oluştu. Halife olmak ile kul olmak arasında nasıl bir alaka vardır?


Cevap: Allah'ın şu sözünün anlamı: Ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Yani, nesiller boyu, asırlar boyu insanlar birbirlerine halefidirler. Nitekim Allah şöyle buyurdu: Sizi yeryüzünün halifeleri kılan O'dur. ve Allah sübhanehu şöyle buyurmuştur: Sizi yeryüzünün halifeleri kılar Yine Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Eğer dileseydik, içinizden, yeryüzünde yerinize geçecek melekler yaratırdık. Bunun dışında başka ayetler de mevcuttur.Allah'ın şu sözüne gelince Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım. Manası ise şudur: Ancak ibadet ve sorumluluklarını yerine getirmek için yaratılmıştır. Sonra onları yaptıkların karşılığını, hayır ise hayır, şer ise şer olarak verecektir. (Bölümün numarası 3; Page No. 147) Bu iki ayeti bilmek, vehmettiğin işkali gidermektedir. Birinci ayet bu yeryüzünde insanların birbirlerinin halefi olduklarını bildirmektedir. ikinci ayet de insanların ve cinlerin yaratılış amaçlarını bildirmektedir. Bu da yalnızca Allah'a ibadet etmektir. Sonuç olarak Allah kendisine kulluk etmeleri amacı ile birbirlerinin halefi olarak yaratmıştır. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashabına salât ve selam etsin.Tags: