Allah dışında cinler,ölüler, gâip (olmayan) kimseler ve şirk gibi putperest adetlere sahip kimselerden yardım istemek

Soru 2: Ayet-i Kerîmede zikredilen şirk çeşidi, Tîcaniye, Kadiriye gibi tarikatlara mensup müslümanları, bedenlerine Kur'ân'dan ve Kur'ân dışından muskalar takanları ve İslama tabi oldukları halde putperest adetlere sahip kimseleri içerir mi?.


Cevap 2: Ayet-i Kerimede bahsedilen şirk çeşidi, Allah'tan başka cinler, ölüler ve orada olmayan gâip kimselerden yardım isteyen kimseleri içerir. Aynı şekilde adak adayarak, kurbanlar keserek ve sunarak, onlara itaatkar davranarak, el yüz sürerek ve faydalanmak ve zarardan korunmak için kabirlerinin etrafında tavaf yaparak onlara itaatkar davranarak, Allah'tan başkasına yapılan ibadetler gibi ilk cahiliye ehlinin adetlerine benzer adetlere sahip putperest adetlere sahip kimseleri de içerir. Bunu yapan kimse ayetteki müşrik erkek ve müşrik kadınlar sınıfına girer, bahsedilen şirkvari bidatlar v.b. imanı bozan şeylerden tevbe edip samimi bir şekilde iman etmedikçe mü'min kadınları onlarla evlendirmek helal olmaz. Şirk bid'atına bulaşmış kadınlar tevbe edip şirki söküp atmadıkça mü'min bir kimsenin onların kadınlarıyla evlenmeleri caiz değildir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: