Allah (c.c)'nın Rahmân suresine cennet ehline okuması

(Bölümün numarası 4; Page No. 316) Boş sayfa (Bölümün numarası 4; Page No. 317)  Rahmân suresinin tefsiri. (Bölümün numarası 4; Page No. 318) Altıncı soru, (7458) no'lu fetvadan: Altıncı soru : İnşaallah cennet'e girdiğimizde Allah (c.c.)'nın Rahmân suresini bize okuyup onu dinliyeceğimiz doğru mu?.


Cevap : Bildiğimiz kadarıyla bu doğru değildir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: