Allah arşının üzerindedir

Üçüncü ve beşinci sorular, (7351) no'lu fetvadan: Soru 3: Bir kimse bana Allah'ın bulunduğu yeri sorarsa ben ne cevap vermeliyim?


Cevap 3: Şöyle cevap verirsin: Arşının üzerindedir. Allah te'âlâ şöyle buyurmuştur: Rahman, Arş'a istivâ etmiştir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: