Allah'a itaati nezretmek

(1213) Numaralı fetva: Soru: Eğer sağ salim doğum yaparsam 1 yıl oruç tutmayı adak olarak adadım. Bir yıl önce çocuğu selametle doğurdum. Çocuk normal doğumla doğdu ve bir yılı aşkındır sağlamdır. Fakat kadın oruç tutmaya gücü yetmemektedir.


Cevap: Allah'a itaat kabilinden olan adaklar ibadet sayılır. Adağı yerine getirenleri Allah Te'âlâ övmektedir. Allah Te'âlâ buyuruyor ki: O kullar, şiddeti her yere yayılmış olan bir günden korkarak verdikleri sözü yerine getirirler. Peygamber'den (s.a.v.) rivayet edildiğine göre şöyle sabit olmuştur: Kim, Allah'a itaat etmeye nezr ederse hemen itaat etsin.Kim de Allah'a isyan etmeye nezr ederse, sakın isyan etmesin. (Bölümün numarası 23; Page No. 221) Bir adam, Büvâne'de bir deve kesmeyi adadı ve Peygamber'e (s.a.v.) geldi ve Peygamber (s.a.v.) şöyle sordu: "Orada cahiliye putlarından tapınılan bir put var mı?" Hayır, denildi. Hz. Peygamber: "Orada onların bayramlarından bir bayram var mı?" buyurdu. Yine hayır, denildi. Hz. Peygamber adama: "Adağını yerine getir, şüphesiz Allah'a isyanla alakalı ve bir de adem oğlunun güç yetiremeyeceği konularda yapılan adakları yerine getirmek gerekmez. Fetva isteyen kişi, 1 yıl oruç tutmayı adamıştır. Peşpeşe 1 yıl oruç tutmak, savm-i dehr (bütün bir seneyi oruçlu geçirmek) demektir. Savm-i dehr mektuhtur. Sahih'te rivayet edildiğine göre Peygamber'in (s.a.v.) şöyle dediği sabit olmuştur: Bütün seneyi oruçla geçiren kimse, oruç da tutmamıştır, iftar da etmemiştir. Şüphesiz ki, mekruh ibadetler nehyedilmiştir. Onun adağını yerine getirmesi gerekmez. Şeyhu'l-İslam İbn Teymiye (Allah rahmet eylesin) şöyle dedi: ( Bütün geceyi uyumadan ibadetle geçirmek, bütün gün oruç tutmak gibi mekruh bir ibadeti adak olarak adandığı zaman bu adağı yerine getirmeye gerek yoktur.) Soru soran kişinin yemin keffareti ödemesi gerekir: 10 fakire herbirine 1 buçuk kilo hurma vb. şehrin yiyeceklerinden vermek, veya 10 kişiyi giydirmek, veya mü'min bir köleyi azat etmek, eğer bunlara gücü yetmezse, üç gün peşpeşe oruç tutması gerekir. (Bölümün numarası 23; Page No. 222) Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: