Allah'ın yaratıkları rahimlerde şekillendirmesi

(Bölümün numarası 4; Page No. 200) Boş sayfa (Bölümün numarası 4; Page No. 201)  Âli İmran suresinin tefsiri. (Bölümün numarası 4; Page No. 202) İkinci soru, (1542) no'lu fetvadan: Soru 2: Şu ayetin tefsiri nedir: Rahimlerde sizi dilediği gibi şekillendiren O'dur. O'ndan başka ilâh yoktur. O mutlak güç ve hikmet sahibidir.


Cevap 2: Allah Sübhanehu ve te'âlâ kendisinden başka ilâh olmadığını, kendisinin diri ve ölümsüz olduğunu, kullarının işlerini düzenlediğini, Allah'ın kimseye ihtiyacı olmadığı halde Allah olmadan kimsenin istikametinin ve varlığının olamayacağını, kendisinin herşeyi bildiğini, yeryüzünde ve gökyüzünde hiçbir şeyin O'na gizli kalmadığını belirttikten sonra, buna delil olarak kendisinin tek olarak insanları annelerinin rahminde dilediği gibi çeşit çeşit, erkek-kadın, güzel-çirkin, âsi ve itaatkar (v.b. gibi) farklı şekillerde yarattığını ifade ederek deliller sundu. O'ndan başka ilâh yoktur, izzet, güç ve kuvvet sadece O'nundur. Yarattığı ve hükmettiği, gücünü ve kudretini icra ettiği her şeyde engin hikmetleri vardır. Allah'ın ilminin, kudretinin ve engin hikmetinin eksiksiz olduğu hususunda insanlara delil olsun diye babasız olarak annesinin hamile kalmasını takdir ederek Îsa'yı yaratması bu kapsamdadır. Tıpkı, Adem'i (Bölümün numarası 4; Page No. 203) topraktan yaratıp sonra ona: -ol- demesiyle dilediği gibi olması da böyledir. Adem ve İsa'nın ibadet edilme hakkı yoktur. Zira ibadet hakkı tek başına alemlerin rabbi olan Allah'a aittir ve onun ortağı yoktur. O'ndan başka ilâh yoktur, O'nun gücüne kimse galip gelemez ve hiç birşey O'nu âciz bırakamaz. İşlerinde, yarattıklarında ve hükümlerinde hikmet sahibidir. Bu ayette Îsa Allah'ın oğludur diyen hıristiyanlara reddiye vardır. Çünkü İsa'yı annesi Meryem'in rahminde o şekillendirdi. Öyleyse (İsa) nasıl olur da O'nun oğlu veya O'nunla beraber ilah olabilir? Allah böyle bir şeyden kesinlikle münezzehtir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: