Allah'ın, Yahudi ve Hıristiyanların Mesih (isa) (a.s.)'ı çarmıha gerdikleri iddialarını yalanlaması

Soru 4: İsa (a.s.)'ın çarmıha gerildiği ama onun çarmıhta ölmediği iddia edilmektedir?


Cevap 4: Allah Teala, yahudilerin, şöyle; "biz Allah'ın resulü Meryem oğlu mesih İsa'yı öldürdük" dediklerini haber verdi. Ve onları bu konuda yalanladı ve onların (İsa'yı) çarmıha gerdikleri ve öldürdükleri iddialarını apaçık bir şekilde reddetti.Ve şöyle buyurdu: Ve "Allah elçisi Meryem oğlu İsa'yı öldürdük" demeleri yüzünden (onları lânetledik). Halbuki onu ne öldürdüler, ne de astılar; fakat (öldürdükleri) onlara İsa gibi gösterildi. Onun hakkında ihtilafa düşenler bundan dolayı tam bir kararsızlık içindedirler; bu hususta zanna uymak dışında hiçbir (sağlam) bilgileri yoktur ve kesin olarak onu öldürmediler(157)Bilakis Allah onu (İsa'yı) kendi nezdine kaldırmıştır. Allah izzet ve hikmet sahibidir. Bundan sonra İsa çarmıha gerildi veya çarmıha gerilerek öldürüldüğünü iddia eden kimse Kur'ân'ın açık ifadesiyle çeliştiği için kafirdir.


Tags: