Allah'ın takdir etmiş olduğu şeye razı olmak

Kaderden memnun ve razı olmamak. Üçüncü soru, (6356) no'lu fetvadan: Soru 3: Müslümanlardan iki grup hakkında dinin hükmü nedir? Birincisi, hesapsız mala sahip, ikinci grup ise, son derece muhtaç malın şeklini bile bilmiyor.


Cevap 3: Allah Te'âlâ buyurdu ki: Rabbinin rahmetini onlar mı paylaştırıyorlar? Dünya hayatında onların geçimliklerini aralarında biz paylaştırdık. Birbirlerine iş gördürmeleri için kimini ötekine derecelerle üstün kıldık. Rabbinin rahmeti onların biriktirdikleri şeylerden daha hayır Fakat zengin malını meşru bir yoldan kazanır, Allah'ın hakkını ve kulların haklarını verirse, Allah'ın kendisine verdiği nimetlerine şükretmiş ve Allah'ın merhametine ve daha fazla lutfuna ehil olmuş olur. Böyle yapmadığı takdirde o, Allah'ın nimetine nankörlük etmiş ve Allah'ın cezasını hak etmiş bir zalim olmuş olur. Allah Te'âlâ şöyle buyurmuştur: Hatırlayın ki Rabbiniz size: Eğer şükrederseniz, elbette size (nimetimi) artıracağım ve eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azabım çok şiddetlidir! diye bildirmişti. (Bölümün numarası 3; Page No. 528)  Rızık kazanmadaki acizliğinden dolayı, yahut bir imtihan, sınama, yahut bir hikmeti ve adaleti için Allah Te'âlâ'nın ona sebepleri hazırlamamasından dolayı, maldan bir nasip verilmeyen kimseye gerekli olan, sabretmek, karşılığını Allah'tan beklemek ve gücü oranında, belirlenmiş mübah olan sebeplere başvurmaktır. Allah Te'âlâ ayrıca zenginlerin mallarından zekat ve benzeri şekilde ona bir hak vermiştir. İdarecilerin de ona merhamet, kardeşlik görevini yerine getirmek ve Allah'ın nimetine şükretmek için, onun ihtiyacını karşılayacak malı ona vermesi ve onu gözetmesi gerekir. Allah kullarına, kendilerinden daha merhametlidir. İnsanların mallarının kirlerine ve sofralarının kırıntılarına güvenerek tembelliğinden ve çalışmamazlığından dolayı kazancı az olan birisi, kendine kötülük etmiş ve zenginlerin kapıları önünde zillet içerisinde beklemekle kendi nefsine ihanet etmiş olur. Aynı zamanda çalışmaya ve izzetli olmaya teşvik eden ve durgunluktan ve yüzsuyu dökmekten sakındıran Rabb'inin şeriatına muhalefet etmiş olur. Senin Rabb'in hiç kimseye zulmetmez. Bilakis o, hikmetli, adaletli, kullarına şefkatlidir . Her şeyi bilen, her şeyden haberdar olan, dilemesi ve hikmetiyle bütün işleri evirip çevirendir: (Resûlüm!) De ki: Mülkün gerçek sahibi olan Allah'ım! Sen mülkü dilediğine verirsin ve mülkü dilediğinden geri alırsın. Dilediğini yüceltir, dilediğini de alçaltırsın. Her türlü iyilik senin elindedir. Gerçekten sen her şeye kadirsin. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: