Allah'ın sıfatları hususunda küfre girme

(Bölümün numarası 3; Page No. 172) Boş sayfa (Bölümün numarası 3; Page No. 173)  Allah'ın sıfatları hususunda küfre girme (Bölümün numarası 3; Page No. 174) Üçüncü ve dördüncü soru, (9272) no'lu fetvadan: Soru 3 ve 4: Allah'ın sıfatları hususunda küfre girme olayı nedir? Bu konuda inatçı Âlim ile tevil yapan âlimler arasında fark var mıdır?


Cevap Öncelikle: Allah'ın sıfatları hususunda küfre girme olayı, varlığı kesin olan sıfatlar kendisine tebliğ edildikten sonra bunları inkar etmesi veya, geçerli bir mazereti olmadan sıfatların manasını tahrif etmesidir.İkinci olarak: Kendisine hak beyan edilip delil sunulduktan sonra inadına muhalefet eden kimse kafir'dir ve mazur sayılmaz. Ancak, içinde mazur görülen bir şüpheden dolayı bu sıfatları tevil etmek suretiyle muhalefet ederse bu kimse hatalı olmakla beraber mazurdur ve yaptığı ictihattan dolayı mükafat görür.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: