Allah'ın isimlerinin avama/halka açıklanması

(17324) Numaralı fetvanın üçüncü sorusu: Soru 3: Allah'ın isim ve sıfatlarının avama/halka açıklanması caiz midir? Yoksa onlara genel olarak iman etmeleri mi istenmelidir? Onlara şöyle mi demeliyiz: "Biz Allah'ın isimlerine ve sıfatlarına teşbih, ta'til, keyfiyet olmaksızın iman ediyoruz." Ali (r.a.)'ın şu sözünden maksat nedir: "İnsanlara anlayabilecekleri şekilde konuşunuz. Allah ve Rasûlü’nün yalanlanmasını ister misiniz!"


Cevap 3: Allah'ın isim ve sıfatlarının insanlara açıklanması, onlara öğretilmesi gerekir. Çünkü bunlar kitap ve sünnette açıklanmıştır. Tahrif, keyfiyet, temsil, ta'til olmaksızın, Allah'a yüceliğine layık olarak iman etmek ve bunları açıklamak gerekir. Allah sübhanehu'nun şöyle buyurduğuna: De ki: O, Allah birdir.(1)Allah sameddir.(2)O, doğurmamış ve doğmamıştır.(3)Onun hiçbir dengi yoktur. Ve Allah azze ve celle şöyle buyurduğuna: O'nun benzeri hiçbir şey yoktur. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e aline ve ashabına salat ve selam etsin


Tags: