Allah'ın indirdiği ile hükmetmeyen kimsenin durumu

(Bölümün numarası 1; Page No. 778) Boş sayfa (Bölümün numarası 1; Page No. 779)  TÂĞÛTLAR (Bölümün numarası 1; Page No. 780) Onbirinci soru, (5741) no'lu fetvadan: Soru 11: Allah'ın indirdiği ile hükmetmeyen müslüman mıdır yoksa büyük bir küfre düşmüş kâfir midir, amelleri kabul edilir mi?


Cevap 11: Allah teâlâ buyurdu ki: Kim Allah'ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar kafirlerdir. Allah teâlâ buyurdu ki: Kim Allah'ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar zalimlerdir. Allah teâlâ buyurdu ki: Kim Allah'ın indirdiği ile hükmetmezse işte onlar fâsıklardır. Eğer kişi bunu helal görür ve öyle inanırsa kendisini dinden çıkaran büyük bir küfür, büyük bir zulüm ve büyük bir fısk işlemiştir. Ama haram olduğuna inanarak rüşvet ya da başka bir maksatla bunu yaparsa günahkar olur, dinden çıkarmayan küçük küfre, küçük zulme düşmüş, küçük fıska girmiş fasık olarak itibar edilir. Bu konuyu anılan ayetlerin tefsirinde ilim adamları izah etmişlerdir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: