Allah'ın haram kıldığı resimleri muhafaza etmek

(Bölümün numarası 1; Page No. 708) Birinci soru, (6301) no'lu fetvadan: Soru 1: Benim hanımım var ve onun yanında bir resim buldum. Eşim bir kaç aydır bir çantada onu muhafaza ediyor. Bu resim, kız kardeşinin kocasına ait. Bu resmi muhafaza etmesi caiz midir?. Gerçekten ben, bundan çok müteessir oldum. O, kız kardeşinin eşini, kardeşi gibi gördüğünü söylüyor. Onun hakkındaki hükmünüz nedir?. Allah sizden razı olsun.


Cevap 1: Ruh taşıyan varlıkların resmini yapmak haram ve büyük günahlardandır. Bundan dolayı, eşinin yahut bir başkasının, bu ve benzeri resimleri muhafaza etmesi doğru değildir. Kız kardeşinin kocasını kendi kardeşi gibi görmesi, Allah'ın haram kıldığı resimleri muhafaza etmesini ona mubah kılmaz. Ayrıca onun, kız kardeşinin kocası olması, ona onu mahrem kılmaz. Bilakis o, senin hanımına göre bir yabancı gibidir ve diğer insanlar gibi onun resmini muhafaza etmesi ona mubah değildir.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.Tags: