Allah'ın dosdoğru yolunun açıklaması

(Bölümün numarası 4; Page No. 219) İkinci soru,(4933) no'lu fetvadan: İkinci soru: (Allah teala buyurduğu) şu ayetin tefsiri nedir?. Şüphesiz bu, benim dosdoğru yolumdur. Buna uyun. (Başka) yollara uymayın. Zira o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır.


Cevap 2: Allah (c.c.) bu ayetten önceki iki ayette islam'ın esaslarını zikretti. Allah (c.c.) şöyle buyurmaktadır: De ki: Gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım: O'na hiçbir şeyi ortak koşmayın, ana-babaya iyilik edin, fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin -sizin de onların da rızkını biz veririz-; kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın, Allah'ın haram kıldığı bir kimseyi haksız yere öldürmeyin, akledersiniz diye Allah sizlere bu şekilde vasiyet etmektedir.(151)Rüşd çağına erişinceye kadar, yetimin malına, sadece en iyi tutumla yaklaşın; ölçü ve tartıyı adaletle yapın. Biz herkese ancak gücünün yettiği kadarını yükleriz. Söz söylediğiniz zaman, yakınlarınız dahi olsa adaletli olun, Allah'a verdiğiniz sözü tutun. Düşünüp tutasınız diye Allah size böyle nasihat ediyor. Daha sonra Allah (c.c.) şu Ayette bu esaslara tabi olunmasını emretti: Şüphesiz bu, benim dosdoğru yolumdur. Buna uyun. başka yollara yani onun yoluna mühalif olan yollara tabi olunmayı yasakladı. Allah, onun dışındaki yollara tabi olunduğu takdirde, değişik yollara girmiş olurlar ve onun yolundan sapmış olurlar. İmam Ahmed ve el-Hakim İbn Mesud ( r.a.)'den rivayetle Resulüllah (s.a.v.) bu ayeti şöyle açıklamaktadır: (Bölümün numarası 4; Page No. 220) Resulüllah (s.a.v.) eliyle bir çizgi çizdi ve şöyle buyurdu: Bu Allah'ın dosdoğru yoldur. O çizginin sağına ve soluna çizgiler çizip şöyle buyurdu: Bu çizgilerden her birinin başında bir şeytan vardır ve insanları ona davet ediyorlar. Sonra şu ayeti okudu: Şüphesiz bu, benim dosdoğru yolumdur. Buna uyun. (Başka) yollara uymayın. Zira o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır. Hakim bu hadis sahihtir dedi. Ama Buhari ve Müslim onu rivayet etmemişlerdir. Ayrıca bu hadisi, Nesai ve Tirmizî En-Nüvas b. Sem'an ( r.a.)'den rivayet temişler. Tirmizî bu hadis Gariptir demiştir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: