Allah'ın adının yazılı olduğu sayfaları yere atmak

Dergi ve gazetelerin çöpe atılmasının hükmü (1283) no'lu fetva: Soru: Sual soran kişi: Bazı gazeteler üzerinde "Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla" yazısı yazılmakta ve bu gazeteler caddelere atılmaktadır. Diğer bazı kimseler de bu gazeteleri temizlik amacı için kullanmaktadırlar. Bunun hükmü nedir? diye sormaktadır.


Cevap: İlmi kitaplar ve risalelerin başında Besmele'nin yazılması meşru bir harekettir. Allah resûlü (s.a.v.) yazışmalarında bunu yapmıştır. Allah resûlü'nün halifeleri ve kendisinden sonra gelen sahabeleri de bu uygulama üzerine devam etmişlerdir. O günden bu güne dek insanlar da bunu uygulaya gelmişlerdir. Bunu yüceltmek ve korumak vacip olduğu gibi, aşağılamak ve hafife almak ta haramdır. Bunun günahı ayetleri aşağılayan kimsenin üzerinedir. Çünkü Besmele, Allah'ın kitabından bir ayet ve Neml suresinde geçen ayetin bir parçasıdır. Dolayısıyla hiç kimsenin, bu ayetlerin yazılı olduğu gazete vb. şeyleri temizlikte kullanması, sofra olarak veya ihtiyaç duyduğu şeyler için dosya olarak kullanması caiz olmadığı gibi, böylesi gazeteleri çöplüklere atması da caiz değildir. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.Tags: