Allah'ın; şeytanları Süleyman'ın hizmetine tahsis etmesi Allah'ın Süleyman'a (a.s.) özel kıldığı bir mucizedir

Soru 11: Allah te'âlâ'nın şu ayetinde "Şeytanlar" ifadesi te'vil edildi: Şeytanlar arasından da, onun için dalgıçlık eden (ve inciler çıkaran) ve bundan başka işler görenler vardı. Aynı şekilde şu ayette de: bina kuran ve dalgıçlık yapan şeytanları, (Bu ayetlerde bahsedilen) şeytanlardan maksat, yabancılar ve insanların şerlileridir, şeklinde te'vil edildi.


Cevap 11: Öncelikle "Şeytanlar" kelimesi, insanların ve cinlerin inatçılarından herbirini de içeren genel bir kavramdır. Allah te'âlâ şöyle buyurdu: Böylece biz, her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman kıldık. (Bunlar), aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözler fısıldarlar. Allah te'âlâ'nın Süleyman (a.s.)'ın hizmetine görevlendirdiği şeytanlardan maksat, Yüce Allah, Enbiya ve Sâd surelerinde; o şeytanlardan Süleyman'a dalgıçlık yapanlar, inşaatçılık yapanlar, diğer işlerde işçilik yapanların olduğunu ve Sebe' suresinde Allah te'âlâ ayette, esfadla (yani cinlerin şeytanları) ile beraber olan kimselerin bulunduğunu ifade etmektedir. Sabah gidişi bir aylık mesafe, akşam dönüşü yine bir aylık mesafe olan rüzgârı da Süleyman'a (onun emrine) verdik ve onun için erimiş bakırı kaynağından sel gibi akıttık. Rabbinin izniyle cinlerden bir kısmı, onun önünde çalışırdı. Onlardan kim emrimizden sapsa, ona alevli azabı tattırırdık.(12)Onlar Süleyman'a kalelerden, heykellerden, havuzlar kadar (geniş) leğenlerden, sabit kazanlardan ne dilerse yaparlardı. Ey Davud ailesi! Şükredin. Kullarımdan şükreden azdır!(13)Süleyman'ın ölümüne hükmettiğimiz zaman, onun öldüğünü, ancak değneğini yiyen bir ağaç kurdu gösterdi. (Sonunda yere) yıkılınca anlaşıldı ki cinler gaybı bilselerdi, o küçük düşürücü azap içinde kalmazlardı. Allah te'âlâ Neml suresinde Süleyman (a.s.)'ın Belkıs'ın tahtı hakkında danışmanlarıyla konuşmasını zikretmektedir. Cinlerden İfrit Süleyman'ın hizmetine verilmişti ve Allah buyurdu ki: (Sonra Süleyman müşavirlerine) dedi ki: Ey ulular! Onlar teslimiyet gösterip bana gelmeden önce, hanginiz o melikenin tahtını bana getirebilir?(38)Cinlerden bir ifrit: Sen makamından kalkmadan ben onu sana getiririm. Gerçekten bu işe gücüm yeter ve bana güvenebilirsiniz, dedi. (Bölümün numarası 3; Page No. 362) İkinci olarak Süleyman'ın (a.s.) duası karşılığında harikulade bir şekilde demirin eritilmesi, kurşunun akıtılması, rüzgarın ve kuşların (Süleyman'ın) emrine verilmesi ve kuş dilinin ona öğretilmesi gibi olayları Allah'ın ona has kıldığı gibi şeytanları da harikulade bir durum olarak Süleyman (a.s.)'ın hizmetine sunmuştur. Süleyman: Rabbim! Beni bağışla; bana, benden sonra kimsenin ulaşamayacağı bir hükümranlık ver. Şüphesiz sen, daima bağışta bulunansın, dedi.(35)Bunun üzerine biz de, istediği yere onun emriyle kolayca giden rüzgârı, onun emrine verdik.(36)bina kuran ve dalgıçlık yapan şeytanları, Eğer bu ayette bunlardan kasıt yabancılar ya da insanların şerlileri olsaydı, bu olaylar Süleyman (a.s.) için özel mucize olmazdı.Çünkü başka insanlar için de gerçekleşebilir.


Tags: