Allah'ı zikretmek namaz kılmaktan daha iyidir sözünün yanlışlığı ve buna cevap verilmesi

(Bölümün numarası 2; Page No. 289) Birinci, ikinci, dördüncü ve beşinci sorular, (948) no'lu fetvadan: Soru 1: Bazı Mutasavvıflar: Allah'ı zikretmek Allah'ın şu ayetinden dolayı farz namazdan daha faziletlidir diyorlar: Allah'ı anmak elbette (ibadetlerin) en büyüğüdür. Söyledikleri gibi (gerçekten) Allah'ı zikretmek namaz kılmaktan daha iyi (faziletli) midir?


Cevap: Allah'ü teala çok zikretmeyi emretmiş ve şöyle buyurmuştur: Ey inananlar! Allah'ı çokça zikredin.(41)Ve O'nu sabah-akşam tesbih edin. Allah Teala kalblerin, kendisini anmakla tatmin olacağını beyan ederek şöyle buyurmaktadır: Bilesiniz ki, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzur bulur. Peygamber (s.a.v.); tenhalarda Allah'ı zikredip ağlayan kimseyi, Allah'ın arşının gölgesinden başka gölgenin bulunmayacağı kıyamet gününde arşın gölgesinde gölgelenecek yedi sınıftan birisi olarak saydı. Peygamber (s.a.v.); Allah'ı zikreden ile zikretmeyen kimse için ölü ile dirinin örneğini vermiştir. Zikirde; kalplerin dirilişi ve tatmin oluşu, nefislerin safiyeti ve temizliği, Allah katında da büyük fazileti vardır. (Bölümün numarası 2; Page No. 290) Hiç şüphesiz ki namaz; Kur'ân tilaveti, tekbir, tehlil, tesbih, hamd, kelime-i şehadet gibi en faziletli zikirleri içermektedir. Allah'ın kelamının insanların sözüne üstünlüğü, Allah'ın insanlara üstünlüğü gibidir. Resulullah (s.a.s.) ve önceki peygamberlerin söylediği en faziletli söz: "Lâ ilâhe illallah ...ilh." sözüdür. Bu zikirler namazda mevcuttur.Yine namaz rüku secdeyi içermektedir. Kulun rabbine en yakın olduğu an secdede olduğu andır. Namaz dışındaki zikirin namaza üstün olması; eğer kendinden üstün bir şeye üstünlük sağlayamıyorsa bir şeyin kendisine üstün olması demektir.Bu da doğru değildir.Allah'ın şu sözünün manası: (Resûlüm!)... ve namazı kıl. Muhakkak ki, namaz, hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette (ibadetlerin) en büyüğüdür. Yani: Allah'ın farz kıldığı ve Resulullah (s.a.v.) in sözüyle ve ameliyle açıkladığı, belli vakitlerde farz kılınan namazları bir müslümanın istenildiği üzere eda etmesi halinde bu namaz, işleyeceği günahlarla arasına girer.Ve Allah namazla o kulunu büyük günah işlemekten korur. Siz Allah'ı andığınız zaman Allah'ın da sizi anması sevap ve fazilet olarak daha efdaldir. Tıpkı Allah Tealanın buyurduğu gibi: Öyle ise siz beni (ibadetle) anın ki ben de sizi anayım. İbn-i Cerîr; tefsirinde bu yorumu tercih etmiştir. Sahabe ve tabiinin çoğundan nakledilenlere itimat ederek müfessirlerin bir kısmı bu görüşü desteklemişlerdir.


Tags: