Allah’ın gönderdikleri bu zamanın insanlarına geldi mi?

(Bölümün numarası 2; Page No. 47)  Allah’ın gönderdikleri bu zamanın insanlarına hüccet oldu mu? Beşinci soru (6310) no'lu fetvadan: Soru 5: Allah azze ve celle der ki: Biz, bir peygamber göndermedikçe (kimseye) azap edecek değiliz. Allah’ın gönderdikleri bu zamanın insanlarına geldi mi yoksa gelmedi de ulemanın bunu yapması mı gerekir?


Cevap 5: Kendisine (islam) daveti ulaşmış herkes için Allah'ın emri gelmiştir. Ama kime de davet ulaşmamışsa diğer zamanlarda olduğu gibi kendisine Allah'ın emirleri gelmemiştir. Ulemanın yapması gereken şey güçleri yettiğince tebliğ ve açıklama yapmalarıdır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: