Allah’ı müdebber akılla vasıflandırmak

(Bölümün numarası 3; Page No. 197)  Allah’ı müdebber akılla vasıflandırmak (Bölümün numarası 3; Page No. 198) (3207) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Genel olarak anlayabilmek için Allah'ı müdebber akılla vasıflandıran kişi kafir olur mu, olmaz mı?


Cevap 1: Durum anlatıldığı gibi ise, genel olarak anlayabilmek için Allah'ı müdebber akılla vasıflandıran kişi, bunu Allah'a isnat ettiği için yanlış yapmış olur. Çünkü Allah'ın isim ve sıfatları tevkifidir (Nassla belirlenmektedir). Bu sıfatı Allah kendisine isim veya sıfat olarak koymamıştır. Bu konuda Resulullah (s.a.v.) de bir şey zikretmemiştir. Fakat bu kişinin niyeti kötü olmadığı için kafir olmaz. Genele (halka) ve diğerlerine açıklaması için, kemal ilmi, kuşatıcılığı, takdirinde, kanunlarındaki tedbirinin kullarının ve yarattıklarının işlerinin tasarruflarında eşsiz hikmeti yeterlidir. Bu şekilde Allah'ın kendisini vasıflandırmadığı, isimlendirmediği bir isim ve vasfı ona vermektedir. Ki bu isimlendirme felsefecilerin ukûl-ı aşere hakkındaki sözlerini (on akıl) Allah'a benzetmelerinden kaynaklanmaktadır. Başarı Allah'tandır! Allah, Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'e, âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: