Allah`tan başkasına kurban kesmek ve ölmüş kimselerden veya orada olmayan dirilenlerden yardım istemek

6773 Numaralı fetva Soru: Yaşadığım ülkede çokca şeyh var. Onlar şu tip işler yapıyorlar: Tef çalarak kabirlere gidiyor ve kabirlere koyun, deve ve inek kurban ediyorlar. Bununla da yemek pişiriyorlar. Bu yapılan helal mi haram mı? Şehir dışında bir kubbe yapıp orada tef ve davul çalarak yüksek sesle "yardım et ey şeyhimiz Geylani!" diye sesleniyorlar. Bazen de başka şeyhlere sesleniyorlar. İnsanların arasında bulunuyorlar ve onlardan para alıyorlar. Şöyle diyorlar: Şeyhin falancaya ziyareti sebebiyle ... vs. Halktan biri hasta olunca onlara götürüyorlar, ona ayetler okuyup şöyle diyorlar: "Bir koç veya inek veya deve veya benzer kesimlik bir hayvan getireceksin." Halk yıl boyunca bunlara çokca gidip çok da mal veriyorlar. Bu dinimizde haram mıdır?


Cevap: Öncelikle, onların kabirlere deve, inek, koyun ve benzerlerini kurban etmeleri caiz değildir. Bunun ötesinde, o kabir ehline yakın olmayı ve onlardan bir nimet elde etme kastıyla bunu yapmışlarsa, bu İslam dininden çıkartan bir şirktir. Çünkü kurbanla yanlızca Allah'a yakınlaşılır. Allah teala şöyle buyurur: De ki: Şüphesiz benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir.(162)O'nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emrolundu ve ben müslümanların ilkiyim. Aynı şekilde erkeklere tef çalmak kesin olarak caiz değildir. Kadınların nikah ilanı için tef çalmaları caizdir. İkinci olarak: ölülerden, orada bulunmayan dirilerden ve cin ve meleklerden bir fayda elde etmek için veya zararı defetmek için yardım istemek, onlara dua etmek dinden çıkartan en büyük şirktir. Allah teala dedi ki Allah'ı bırakıp da sana fayda veya zarar vermeyecek şeylere tapma. Eğer bunu yaparsan, o takdirde mutlaka sen zalimlerden olursun.(106)Eğer Allah sana bir zarar dokundurursa, onu yine O'ndan başka giderecek yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse, O'nun keremini geri çevirecek de yoktur. O, hayrını kullarından dilediğine eriştirir. Davul çalmaksa, kadın erkek her ikisine de caiz değildir.Üçüncü olarak: tasavvuf-tarikat şeyhlerinin mal elde etmek için muridlerine yaptıkları ziyaret dilenciliktir. Ve batılla elde edilmiş malı yemektir. Onlara müdahele edebilecek veya tavsiyede bulanabilecek kimselerin onlara bunu söylemesi gerekir. Muridlere de nasihatte bulunmalıdır. Ta ki, şer'i hakları dışında onlara mal vermesinler. (Bölümün numarası 1; Page No. 157) Dördüncü olarak: Kuran ve Peygamerimizden (s.a.v.) sabit olan dua ve zikirlerle hastayı iyileştirme (rukye) meşrudur. Ama bahsi geçen kişilere şiir okumaları için gitmek ve onların da koç veya inek gibi şeyleri kesme istemeleri caiz değildir. Çünkü bu rukye bidattır. Batıl yoldan elde edilen malı yemektir. Şayet bu kurbanlar cinler veya ölüler veya benzerlerine, onlardan bır sıkıntıyı defetmek veya bir hayrı elde etmek için kesilmişse şirk dahi olur. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: