Alimlerin farklı görüşleri benimsemelerinin sebebi

Alimlerin farklı görüşleri benimsemelerinin sebebi Üçüncü soru, (7443) no'lu fetvadan: Soru 3: Dört büyük İmam, bazı dini konularda neden farklı görüşler benimsemektedirler. Allah resulü (s.a.v.) vefatından sonra böyle kimselerin geleceğini biliyor muydu?


Cevap 3: Allah resulü'nün (s.a.v.), vefatından sonra dört büyük imamın geleceği konusundan haberdar olup olmadığını bilemeyiz. Çünkü Hz. Peygamber, Allah'ın kendisine bildirdiği hariç gaybı bilemez. Alimlerin farklı görüşler benimsemelerinin sebeplerine gelince, bunlar çok fazladır. Örneğin; Bu alimlerden hiç birisi ilmin tamamına sahip değildir, başkasının bildiğini o bilemez, kendisinin anladığı bir mevzuyu, deliller netleşmediği için başkaları anlamayabilirler. Bu konuyu ayrıntılı bir şekilde anlatan İbn Teymiye'nin (Allah rahmet etsin) "Raf'ul Melam" adlı eserinde bulabilirsin. O kitaba müracat edersen dilediğini açık bir şekilde inşallah orada bulabilirsin.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: