Akikaya müslümanların davet edilmesi

(Bölümün numarası 10; Page No. 450) (17880) Numaralı fetvanın beşinci sorusu: Soru 5: Malikiler, müslümanlar arasında dayanışmaya vesile olduğu için, sayıları ne olursa olsun müslümanların akikaya davet edilmeleri görüşündedirler. Bu esnada da yeni doğan çocuk için teberru topluyorlar ve o esnada ellerini kaldırmak suretiyle ona dua ediyorlar. Hanbeliler ise, akikada toplanmanın bidat oluğunu, bu konuda delil olmadığını, sadece şahitlerin davet edileceğini ve teberru toplamanın olmadığını söylüyorlar.


Cevap 5: Akika, müekked sünnettir. Çocuğun doğumunun yedinci gününde erkek çocuk için iki koyun ve kız çocuk için bir koyun kesilir, erkeğin başı tıraş edilir ve erkek ve kızın ismi konulur. Bazı alimlere göre bu konuda meşru olan, üçe taksim edilmesidir: Üçte biri ev halkı ve misafirler için, üçte biri komşulara ve akrabalara hediye edilir ve üçte biri de Udhiye kurbanı gibi fakirlere tasadduk edilir. Bazı âlimler şöyle dediler: Akikada durum geniştir: Sahipleri dilerse onu tasadduk ederler, dilerlerse yerler, dilerlerse bir kısmını dağıtırlar, bir kısmını da yerler ve dilerlerse akraba, komşu ve diğerlerinden sevdiklerini ona davet ederler. Buradan anlaşılmıştır ki, çocuk için yardım toplama zorunluğu ve orada bulunanlardan onun için dua etme zorunluğu olmaksızın, evde onu pişirip insanları ona davet etmekte bir mahzur yoktur. Bilakis dileyen teberru yapar veyahut dua eder. Kim bunu terk ederse, ona bir şey gerekmez. Hiç kimsenin, Allah ve Rasûlünün meşru kılmadığı bir ibadeti belirleme hakkı yoktur. Doğru olan budur. (Bölümün numarası 10; Page No. 451) Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed'e, âline ve ashâbına salât ve selâm etsin.


Tags: