Akika kurbanına davet

(4400) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru 1: Sa'd b. Abdurrahman akika kurbanı hakkında, Krallıktaki büyük âlimlerin ve seleften gelen hadis ve haberlere bakan herkesin insanları akika kurbanına çağırdıklarını, bugüne kadar hiçbirinin onu inkar etmediğini söyledi.


Cevap 1: Akika kurbanı: Doğumun yedinci gününde Allah'a verdiği kız ya da erkek evlat için şükretmek amacıyla kesilen kurbandır. Akika kurbanı sünnettir. Onun hakkında hadisler varid olmuştur. Çocuğu için akika kurbanı kesen kimse, insanları onu yemek için evine ya da başka bir yere davet eder, etini çiğ ve pişmiş olarak fakirlere, akrabalarına, komşularına, arkadaşlarına ve diğer kişilere dağıtır.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: