Akika kesmenin hükmü

(4861) no'lu fetvanın birinci sorusu: Soru : Akika farz mıdır? Müstehap sünnet midir? Güç yetirdiği halde çocuğu için akika kesmeyen günahkar olur mu? Hangi süre zarfında yerine getirilmelidir? Mazeretle veya mazeretsiz bir, iki ay sonrasına geciktiren kişinin yapması caiz olur mu?


Cevap : Kurban sünnet-i müekkededir. Erkek için kurban olma vasfını taşıyan iki koyun, kız içinse tek koyun olarak kesilir. Çocuğun doğumundan sonraki yedinci günde kesilir. Geciktirdiği durumda, ilerde dilediği zaman kesebilir. Geciktirmesi günah değildir. En faziletlisi imkan dahilinde en kısa zamanda yapılmasıdır. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: