Ahmet Ticani kimdir, tarikatının kaynağı, inançlarından bir özet ve ona inananlar hakkında şeriatın hükmü

(Bölümün numarası 2; Page No. 324)  Tîcaniyye Fırkası küfür ve dalalet yönünden fırkaların en şiddetlilerindendir. (5553) no'lu fetvanın yedinci sorusu: Soru 7: Tîcaniyye tarikatı ve Hz. Muhammed Mustafa'yı (s.a.v.) yakaza halinde görme hakkında inancınız nedir?


Cevap7: Ticaniyye fırkası, küfür, dalalet ve Allah'ın meşru kılmadığı, dinde bid'at ihdas etme yönünden fırkaların en şiddetlilerindendir. Daha önce onlar hakkında Fetva Daimi Komisyonuna soru sorulmuş ve buna işaret eden onların bir çok bid'atları ve dalaletleri hakkında bir araştırma yazısı kaleme almıştır. (Bölümün numarası 2; Page No. 325)  (Bölümün numarası 2; Page No. 326)  (Bölümün numarası 2; Page No. 327)  (Bölümün numarası 2; Page No. 328)  (Bölümün numarası 2; Page No. 329)  (Bölümün numarası 2; Page No. 330)  (Bölümün numarası 2; Page No. 331)  (Bölümün numarası 2; Page No. 332)  (Bölümün numarası 2; Page No. 333)  (Bölümün numarası 2; Page No. 334)  (Bölümün numarası 2; Page No. 335)  (Bölümün numarası 2; Page No. 336)  (Bölümün numarası 2; Page No. 337)  (Bölümün numarası 2; Page No. 338)  (Bölümün numarası 2; Page No. 339)  (Bölümün numarası 2; Page No. 340)  (Bölümün numarası 2; Page No. 341) Bazı sufilerin Peygamber'i (s.a.v.) (Bölümün numarası 2; Page No. 342) yakaza halinde görme iddialarına gelince, bu aslı olmayan bir şeydir. Bilakis o, batıldır, ancak Peygamber (s.a.v.) kıyamet gününde insanlar kabirlerinden çıktıkları zaman görülecektir. Peygamber'den (s.a.v.) sahih olarak rivayet edildiğine göre şöyle buyurmuştur: Ben, kıyamet günü yer yarıldığında, ondan ilk çıkacak kişiyim. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: