Ahmedeiye gurubu ve insnaları ona davet ettikleri şeylerin hükmü

(Bölümün numarası 2; Page No. 310) Boş sayfa (Bölümün numarası 2; Page No. 311)  Kadiyanilik Tarikatı (Bölümün numarası 2; Page No. 312) Üçüncü soru, (1615) no'lu fetvadan: Soru 3: Ahmediye denilen yeni dinin ve ona tabi olanların hükmü nedir.? Ona tabi olanlar, insanları Kur'ân veya Allah'ın ismiyle kendilerini koruma altına almaktan sakındırıyorlar. Peygamber (s.a.v.)'e salât ve selam getirmeyi harâm kılıyorlar. Bu din ne zaman ve nerede ortaya çıkmıştır. Bundan yüz çevirenlerin hükmü nedir.?.


Cevap 3: Pakistan hükümeti, Mekke'deki Dünya İslam Birliği ve Hicri 1394 yılında dünya islam birliğinde toplanan islami kuruluşlar kongresi de, bu gurubun kafir olduğunu ve dinden çıktığına karar vermiştir. Bu arada gurubun ilkelerini, ne zaman ve nasıl ortaya çıktığına dair bir broşür de yayınladılar. Özet olarak: Bu gruba göre Mirza Gulam Ahmed el-Hindi kendisine vahiy olunan bir peygamberdir. Ona iman etmeyen kimsenin imanı sahih değildir. On üçüncü asırda dünyaya gelmiştir. Allah (c.c.) Kur'ân-ı kerim'de peygamberimiz Muhammed (s.a.v.)'in son peygamber olduğunu haber vermiştir. (Bölümün numarası 2; Page No. 313)  Bu konuda müslümanlar icma etmişleridir. Kim peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)'den sonra vahiy edilen bir peygamberin olduğuna inanırsa; Kur'ân-ı kerimi ve sahih sünneti yalanlamış ayni zamanda ümmetin icamasına mühalefet ettiğnden dolayı da kafir olmuştur. Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.Tags: