"Ahir zamanda bir kavim çıkacak gençtir..." Hadisin anlamı

(Bölümün numarası 2; Page No. 366) Boş sayfa (Bölümün numarası 2; Page No. 367)  Havâric (Hariciler) (Bölümün numarası 2; Page No. 368) Üçüncü soru, (4297) no'lu fetvadan: Soru 3: Buhari ve Müslimin rivayet ettikleri şu hadisin anlamı nedir: Ahir zamanda genç ve serseri bir grup çıkacak, mahlukatın en şereflisinin sözlerini söylerler, imanları boğazlarını aşmaz, okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkarlar. Nerede karşılaşırsanız onları öldürün, onları öldüren için kıyamet günü ecir vardır. Bu Hadis kimin hakkında söylenmiştir. Resulüllah (s.a.v)'in hadiste işaret ettiği zaman hangi zamandır?.


Cevap 3: Bu ve benzeri hadisleri Resulüllah (s.a.v.) (Havâric) Hariciler fırkası hakkında buyurmuştur. çünkü bunlar Dini konularda aşırıya gitmektedirler. kişiyi küfre götürmeyen gunahlardan dolayı müslümanları tekfir etmektedirler. bunlar Hz. Ali b. Ebî Tâlib (r.a.) zamanında ortaya çıktılar. bazı konularda Hz. Ali'ye karşı geldiler. Hz. Ali onları hakk'a davet etti. ve bu konularda onlarla munazara etti. Müslümanlara saldırınca Hz. Ali ve ondan sonra gelen imamlar bahsi geçen hadis ve onun anlamında ki diğer hadisler gereğince onlarla savaştı. (Bölümün numarası 2; Page No. 369) çoğuları hakk'a geri döndü. bazılarıda kendi görüşleri üzerinde kaldı. günümüzde de bu görüşte olanlar vardır. Hariciler hakkında ki bu hüküm her zaman ve her yerde bu inançta olanlar için geçerlidir.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: