Afrikadaki kölelerin hükmü nedir? Öldükleri zaman mirasları ne olur?

(Bölümün numarası 16; Page No. 579) (3576) no'lu fetva: Soru : İnsanların köle olduklarını iddia ettikleri Afrikadaki kölelerin hükmü nedir? Ölünce mirasları ne olur? Böyle bir kölelik sahih midir? Fetvanın kitap ve sünnetten sabit ve kesin delillerle anlatılmasını istiyoruz.


Cevap : Asıl olan insanın hür olduğudur. Nadiren bazı kişiler köledir. Bu hükmi bir acziyettir. Sebebi de kafirliktir. Kölelik, Kur'ân, sünnet ve icma' ile sabittir. Köle varis olmaz mirasçı bırakmaz ve hacb etmez (engel olmaz). Bir kısmı (hisseli) köle olan varis olur ve mirasçı bırakır. Hürlük oranına göre hacb (engellenir) edilir. Birinin köle olduğuna hükmetmek için şer'i deliller lazımdır. İnsanın beyaz veya siyahi olması köleliği sabit kılmaz. Kölelikte dayanak şer'i delillerdir. Başarı Allah'tandır! Allah, peygambermiz Hz. Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.Tags: