Adetlere uymadığı için kınamak

(21654) Numaralı fetva: Soru: Genellikle memurlarda, özellikle öğretmenlerde bir gelenek vardır. Bu geleneğe göre, eğitim-öğretim yılının başında yeni bir öğretmen geldiğinde veya okuldan bir öğretmen başka bir yere nakledilirse onun için para toplarlar. Ona ya karşılama amaçlı veya nakledildiği zaman veda amaçlı akşam yemeği düzenlerler. Bize göre bu, güzel bir gelenektir. Çünkü onda şeriata aykırı bir durum söz konusu değildir. Fakat bazı öğretmenler bu toplantılara katılmayan ve orada bulunmayan meslektaşlarını gördükleri zaman onları gelmedikleri ve katılmadıkları için kınar ve suçlarlar. Şöyle ki, onların görüşüne göre, içtimai görev ve tüm insanların yaptığı güzel bir adet terk edilmiştir. Diyorlar ki: İnsanlar bu adetleri edinirler ve islam örf olarak yerleşmiş fiilleri onaylar ve kabul eder.Saygıdeğer Şeyh, bununla ilgili iki sorum var:1: İnsanların edinmiş oldukları güzel bir adet şer`an vacip midir?2: Şeriatta adına ictimai görev, ictimai vacip denen bir şey var mıdır? İnsan buna muhalefet ettiği zaman kınanmayı ve suçlanmayı hak eder mi? (Bölümün numarası 26; Page No. 143) Bu mesele hakkında bana ayrıntılı bilgi vermenizi rica ediyorum. Çünkü bu mesele öğretmenler arasında münakaşaya sebep oldu. Onlardan bazıları insanların edindikleri adetlere göre amel etmenin vacip olduğunda israr ediyorlar.


Cevap: Uyum, sevgi ve yardımlaşma tüm müslümanlar arasında olması istenen ve gereken şeylerdir. Buna şer`i yollarla ulaşılması da aynı zamanda istenen ve beklenen şeydir. Fakat bir kimseyi bu görüşmelere katılmaya mecbur etmek caiz değildir, ve onu görüşmelere katılmadığı için kınamak da caiz değildir. Çünkü Şeriatın emretmediği şeyi emir telakki etmek ve vacip görmek caiz değildir. Nitekim, bu müslümanlar arasında kin ve nefrete sebep olur. Bu yolda giden kimsenin bu davranışını terk etmesi gerekir.Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed (s.a.v.)'e aline ve ashabına salat ve selam etsin.


Tags: