Adet kanaması olan bir kadınla ilişkiye girmek haramdır

Adet kanaması olan bir kadınla ilişkiye girmek haramdır. (1844) no'lu fetva: Soru: Bir kimse eşi hayızlı iken veya hayız ve lohusalık durumu sona erdikten sonra ama henüz gusül abdesti almadan önce bilmeden eşi ile cinsel ilişkiye girse o kimseye keffaret gerekir mi, ne kadardır; bu ilişkiden dolayı kadın hamile kalırsa, bu çocuk bu birleşme sebebiyle meydana geldi ve haram bir ilişkinin çocuğudur, denir mi?.


Cevap; Hamd yalnız Allah'adır salât ve selâm onun resulüne, âilesine ve sahabesine olsun. Hayızlı bir kadınla cinsel ilişkiye girmek haramdır. Çünkü Allah te'âlâ'nın şöyle buyurmaktadır: Sana kadınların ay halini sorarlar. De ki: O, bir rahatsızlıktır. Bu sebeple ay halinde olan kadınlardan uzak durun. Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. (Bölümün numarası 5; Page No. 439) Bunu yapan kimsenin Allah'tan af dilemesi ve tevbe etmesi gerekir. Yapmış olduğu hatanın keffareti olarak bir ya da yarım dinar sadaka vermesi gerekir. Aynı şekilde Ahmed ve Sünen sahipleri de iyi bir isnadla İbn-i Abbas (r.a.)'dan Peygamber (s.a.v.)'in şöyle buyurduğunu rivayet etmişlerdir: Hanımı adet halinde olduğu halde yanına yaklaşan herkes bir dinar veya yarım dinar sadaka verir. Bu iki miktardan hangisini versen yeterlidir. Dinarın miktarı; Bir Suudi Riyalının 4/7sidir. Örneğin bir Suudi Riyalı 70 riyal ise senin 20 riyal ya da 40 riyal tasadduk etmen gerekir. Bazı fakirlere tasadduk etmen gerekir. Kadın temizlendikten sonra yani hayız kanaması kesilmiş ama henüz gusül abdesti almadan önce ilişkiye girmesi caiz değildir. Çünkü Allah Te'âlâ şöyle buyurmaktadır: Temizleninceye kadar onlara yaklaşmayın. Temizlendikleri vakit, Allah'ın size emrettiği yerden onlara yaklaşın. Hayızlı kadının kanaması kesilip temizlenmedikçe yani gusül abdesti almadıkça Allah Te'âlâ o kadınla cinsel ilişkiye izin vermemiştir. Gusül abdesti almadan ilişkiye giren kimse günah işlemiştir ve keffaret ödemesi gerekir. Kadın hayızlı iken veya kanaması kesildikten sonra ama gusül abdesti almadan önce girdiği bir cinsel ilişki sonrasında hamile kalmışsa onun çocuğuna haram yolla kazanılan çocuk denmez, bilakis meşru bir çocuktur. Başarı Allah'tandır! Allah, peygamberimiz Muhammed (s.a.v.)'e âilesine ve sahabesine salât ve selam etsin.


Tags: