Adem nebi midir, resul müdür?

(Bölümün numarası 3; Page No. 278) İkinci soru, (7701) no'lu fetvadan: Soru 2: Bu yine imân esâslarındandır ki, Adem (a.s.), nebilerden ilk nebidir. Allah Te'âlâ Kur'ân-ı kerim'de buna işaret ederek şöyle buyurmuştur: Âdem, Rabbinden bir takım ilhamlar aldı, Allah onun tevbesini kabul etti. Adem'in peygamberliğini gösteren açık deliller nerededir?.


Cevap 2: Buhari ve Müslim'de rivayet edilen şefâat hadisinde geldiği gibi, yer yüzüne gönderilen resullerin ilki Nuh (a.s.) dır.Adem (a.s.)'a gelince denilmiştir ki: O nebidir. Buna göre o, soruda zikredilen ayetin deliliyle nebilerin ilki oluyor. Ayrıca Allah şöyle buyuruyor: Andolsun biz, daha önce de Âdem'e ahit (emir ve vahiy) vermiştik. Ne var ki o, (ahdi) unuttu. Onda azim de bulmadık. Allah'ın ona vahyettiği konusunda başka ayetler de vardır. O'nun (Salât ve selâm onun üzerine olsun) resul olduğuna dair sahih açık bir delil bilmiyoruz.Başarı Allah'tandır! Efendimiz Muhammed'e (s.a.v.), âilesine ve sahabesine salât ve selam olsun.


Tags: